*

Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min Ande över alla människor. Och var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

*

Med anledning av a coronaviruspandemin

Församlingen följer myndigheternas råd och vårt samfunds rekommentationer 

https://www.efk.se/kontakt/information-om-corona.html

Programmet för JUNI 2020 se under ”Gudstjänster”

Till alla gudstjänstbesökare

Söndagens gudstjänst blir en andakt (bön, bibelläsning, betraktelse, musik a cappella) och utan servering! Vi tar alla nödvändiga åtgärder (inga handslag, inga krav, håller avstånd etc). Tillhör du riskgruppen (helst) stanna hemma och be hemifrån! Gud välsigne dig!

OBS! Inget kyrkkaffe efter gudstjänsten tills vidare!

Inga Ukulele-övningar tills vidare!

Församlingens gemensamma bön och fasta: se under ”aktiviteter

Välkommen till Korskyrkan, en liten och enkel bibelfokuserad kyrka i hjärtat av Värnhem, Malmö. Till oss kan du komma för att få undervisning, gemenskap och för att söka Guds röst i en kaotisk värld. Det är vår strävan att söka oss närmare Herren Jesus Kristus och att växa i Hans Heliga Ord som han givit oss. Och inte minst att dela med oss av evangeliet som har makt att bryta syndens kraft över människan och återförsona henne med Gud.

”14. Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till Galiléen och predikade evangelium om Guds rike, 15. och sa: Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium.” – Markusevangeliet 1:14-15

Vid det riket vill vi fästa våra ögon och sträcka oss mot den värld som snart kommer då den nuvarande tynar bort. Vi hoppas du vill följa med på denna vandring med oss!

”2. Och jag, Johannes, såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud smyckad för sin brudgum. 3. Och jag hörde en stark röst från himlen säga: Se, Guds tabernakel är bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara med dem och vara deras Gud. 4. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte vara mer, inte heller sorg, inte heller gråt, och ingen smärta ska finnas mer, för det som förr var är borta.” – Uppenbarelseboken 21: 2-4

Gud välsigne dig!