OBS! BÖNEMÖTE fredag 28/2 – INSTÄLLT ! 

*

KORSKYRKANS ÅRSMÖTE  – söndag 15 mars, efter gudstjänsten

*

FÖRSAMLINGSKVÄLL  Samtal om församlingen (bara för församlingsmedlemmar) – fredag 6/3, kl 19.00 

*

Välkommen till Korskyrkan, en liten och enkel bibelfokuserad kyrka i hjärtat av Värnhem, Malmö. Till oss kan du komma för att få undervisning, gemenskap och för att söka Guds röst i en kaotisk värld. Det är vår strävan att söka oss närmare Herren Jesus Kristus och att växa i Hans Heliga Ord som han givit oss. Och inte minst att dela med oss av evangeliet som har makt att bryta syndens kraft över människan och återförsona henne med Gud.

”14. Men sedan Johannes hade blivit satt i fängelse, kom Jesus till Galiléen och predikade evangelium om Guds rike, 15. och sa: Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium.” – Markusevangeliet 1:14-15

Vid det riket vill vi fästa våra ögon och sträcka oss mot den värld som snart kommer då den nuvarande tynar bort. Vi hoppas du vill följa med på denna vandring med oss!

”2. Och jag, Johannes, såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud smyckad för sin brudgum. 3. Och jag hörde en stark röst från himlen säga: Se, Guds tabernakel är bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara med dem och vara deras Gud. 4. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte vara mer, inte heller sorg, inte heller gråt, och ingen smärta ska finnas mer, för det som förr var är borta.” – Uppenbarelseboken 21: 2-4

Gud välsigne dig!