”Vi­da­re säger jag er: allt vad två av er kom­mer öve­rens om att be om här
på jor­den, det skall de få av min him­mels­ke fa­der. Ty där två el­ler tre är
sam­la­de i mitt namn är jag mitt ibland dem.”    – Jesus Kristus

Matteusevangeliet 18:19-20

Tisdagar kl 19.00 Bibelsamtal / Bön

Information finns i kyrkan eller på startsidan.

Varmt välkommen!