Församlingens gemensamma bön (och fasta) 

”Daniel, du högt älskade”, sade han till mig, ”ge noga akt på det jag har att säga dig: Res dig upp! Nu har jag sänts till dig.” När han talade till mig reste jag mig darrande. 12Han fortsatte: ”Var inte rädd, Daniel. Ända sedan den dag du började söka efter insikt och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord blivit hörda. För dina ords skull har jag kommit. Daniel 12

Fasta innebär att avstå eller minska matintaget under en viss period, men ven att avstå något som till vardags upptar tid och energi. Som en hjälp till större medvetenhet och koncentration på det verkligt viktiga. Budskapet är att avhålla sig från onödiga ord, rykten och skvaller för att lyssna till ord som verkligen betyder något. Att under fasteperiod lyssna på och tala direkt till Jesus Kristus. En nödvändig uppmaning till alla oss som dagligen översköljs av oändligt många ord och meningar, inte minst genom närvaron på sociala medier. Ett brus som gör det utmanande att urskilja Andens viskning. (Av Joakim Hagerius, ledarskribent i tidningen Dagen)

Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal – sådant passar sig inte – utan bara tacksägelse till Gud. (Efes 5:4). Det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. (…) Då skall fridens Gud vara med er (Fil 4:8-9)

Böneämnen:

Församlingen – för insikt om vidare vandring.

Enhet – vi vänder oss från vårt eget och söker Guds vilja och vision för oss.

Ödmjukhet – inför Gud och inför varandra.

Vi ber om en musiker och en IT-kunnig person.

Vi ber för var och en varje dag. Använd gärna medlemslistan från årsmötet.

Vi ber för oss själva, för ett djupare andligt liv i ljuset av Sanningens Ande och andliga nådegåvor. Vilken gåva har Gud lagt i mig och hur kan Han utveckla den till välsignelse för mina syskon?

 

Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Matteus 18:19

***

”Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.

Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.”    – Jesus Kristus

Johannesevangeliet 17:15-21