OBS! BÖNEMÖTE fredag 28/2 – INSTÄLLT ! 

*

KORSKYRKANS ÅRSMÖTE  – söndag 15 mars, efter gudstjänsten

*

FÖRSAMLINGSKVÄLL  Samtal om församlingen (bara för församlingsmedlemmar) – fredag 6/3, kl 19.00 

 

 

***

 

 

***

”Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.

Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.”    – Jesus Kristus

Johannesevangeliet 17:15-21